telefon+44 20 8638 7645 obálka agent@istanbul-real-estate.com

enarazbgzh-CNzh-TWcsfrdeiwhiitjakofaplptruskestrukur

Podmínky použití

Přečtěte si prosím tuto smlouvu o užívání (dále jen "TOU") předtím, než přistupujete nebo použijete istanbul-real-estate.com.

Používáním služby v žádném případě musíte mít minimálně 18 let a souhlasíte s tím, že budete dodržovat pravidla TOU. Pokud nesouhlasíte s TOU, okamžitě ukončete používání služby.

Přijetí podmínek

istanbul-real-estate.com poskytuje on-line platformu pro službu "Do-It-Yourself", která se zabývá realitním inzerováním nemovitostí (dále jen "služba") a další online zdroje. Tím, že službu používáte jakýmkoli způsobem, souhlasíte s tím, že budete dodržovat pravidla TOU. Pokud byste vznesli námitky vůči jakémukoliv termínu nebo podmínce nebo jste se službou stali nespokojenými, jedinou možností je okamžité přerušení používání služby. istanbul-real-estate.com má právo, ale není povinen přísně prosazovat TOU prostřednictvím svépomoci, moderování komunity, aktivního vyšetřování, soudních sporů a stíhání.

O istanbul-real-estate.com

istanbul-real-estate.com není realitní kancelář nebo společnost a nezapojuje se do výpisu nebo prodeje nemovitostí. istanbul-real-estate.com nepředstavuje kupce nebo prodejce, nájemce nebo pronajímatele a neobdrží odškodnění ani provizi z transakce prodeje a pronájmu majetku prostřednictvím služby. istanbul-real-estate.com je výhradně poskytovatelem internetových webových služeb a / nebo služeb pro umístění internetových reklam.

POROZUMENÍ ZÁKLADŮ

Chápete, že veškeré příspěvky, zprávy, texty, soubory, obrázky, fotografie, videa, zvuky nebo jiné materiály ("obsah") zveřejněné, přenášené nebo propojené ze služby nesou výlučnou odpovědnost osoby, Obsah vznikl. Konkrétně jste plně odpovědní za každou jednotlivou položku ("Položku") obsahu, který zašlete, e-mailem nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím Služby. Chápete, že istanbul-real-estate.com neovládá kontrolu, předběžnou kontrolu a nezodpovídá za obsah zpřístupněný prostřednictvím služby a že pomocí služby můžete být vystaveni obsahu, který je urážlivý, neslušný, nepřesný zavádějící , nebo jinak nežádoucí. Berete na vědomí, že istanbul-real-estate.com nevykonává předběžnou kontrolu ani souhlas s obsahem, ale istanbul-real-estate.com bude mít právo (nikoliv však povinnost) podle vlastního uvážení odmítnout, odstranit nebo přesunout libovolný Obsah který je k dispozici prostřednictvím služby, za porušení písmen nebo duchů TOU nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

VEŘEJNÉ ZÁZNAMY NA INTERNETU

Umístěním reklamy na istanbul-real-estate.com, určité informace, které poskytnete, jako jsou informace o majetku a osobní údaje, se stanou veřejnými záznamy na internetu. MapYu nenese odpovědnost za důsledky elektronických veřejných záznamů, mimo jiné včetně krádeží identity, zničení pověsti, osobních bezpečnostních rizik a sekundárního využití informací. Více informací o veřejných informacích na internetu najdete zde.

Dále souhlasíte s tím, že musíte zhodnotit veškerá rizika spojená s používáním jakéhokoli Obsahu, na který se nemusíte spoléhat, a že za žádných okolností nebude istanbul-real-estate.com nijak zodpovědný za jakékoli Obsahu nebo za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, která vznikla v důsledku použití jakéhokoli obsahu, který byl zaslán, zaslán e-mailem nebo jinak zpřístupněn prostřednictvím služby.

PŘIPOJENÍ K TŘETÍ STRANĚ

Berete na vědomí, že obsah dostupný prostřednictvím služby může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které jsou zcela nezávislé na istanbul-real-estate.com. istanbul-real-estate.com neposkytuje žádné záruky, pokud jde o přesnost, úplnost nebo pravost informací obsažených v těchto stránkách. Pokud odkazujete na jinou webovou stránku, měli byste si přečíst zásady ochrany osobních údajů tohoto webu před zveřejněním jakýchkoli osobních informací. Vaše propojení s jinými webovými stránkami je na vlastní nebezpečí.

VYHLEDÁVAČ

Souhlasíte s tím, že vaše příspěvky mohou být "procházet" a / nebo "indexovány" vyhledávači, jako je Google, Yahoo a další. Souhlasíte, že obsah, který jste zveřejnili, bude zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím istanbul-real-estate.com a budete následně nést všechna rizika.

OCHRANA SOUKROMÍ A INFORMACÍ

Nejnovější verzi zásad ochrany osobních údajů naleznete na adrese:

http://www.istanbul-real-estate.com/help/privacy.

Vaše používání webových stránek MapYu nebo služby znamená potvrzení a souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Dále potvrzujete a souhlasíte s tím, že společnost MapYu může podle svého uvážení zachovat nebo zveřejnit váš Obsah, stejně jako vaše informace, jako jsou e-mailové adresy, IP adresy, časové značky a další informace o uživateli, pokud tak učiní zákonem nebo v dobré víře, že takové uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nutné k tomu, aby: dodržoval právní postup; prosazovat TOU; reagovat na tvrzení, že jakýkoli obsah porušuje práva třetích stran; odpovědět na tvrzení, že kontaktní informace (např. telefonní číslo, adresa) třetí strany byly zveřejněny nebo předány bez jejich souhlasu nebo jako obtěžování; chránit práva, majetek nebo osobní bezpečnost MapYu, jeho uživatelů nebo široké veřejnosti.

CHOVÁNÍ

V souladu s Federálním zákonem o spravedlivém bydlení společnosti 1988 v platném znění, istanbul-real-estate.com nebude vědomě propagovat nic, co dělá jakoukoli preferenci, omezení nebo diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, barvy, národního původu, věku, rodového původu, sexuální orientaci, rodinný stav nebo zdravotní postižení nebo úmysl učinit takovou preferenci, omezení nebo diskriminaci.

Souhlasíte, že nebudete zveřejňovat, zasílat na e-mail nebo jinak zpřístupňovat Obsah:

nezákonné, škodlivé, vyhrožující, zneužívající, obtěžující nebo invazivní vůči soukromí někoho, nebo jakýmkoli způsobem škodí nezletilým osobám;

která porušuje zákon o spravedlivém bydlení tím, že v každém oznámení nebo reklamě o prodeji nebo pronájmu jakéhokoli bytu uvede diskriminační preference založenou na rasové barvě, národním původu, náboženství pohlaví, rodinném stavu nebo handicapu (nebo porušuje jakýkoli stát nebo místní zákon zakazující diskriminace na základě těchto nebo jiných charakteristik);

§ 3604 (c) Zákona o spravedlivém bydlení:

Je protiprávní: "Provádět, tisknout nebo publikovat nebo způsobovat, vytisknout nebo zveřejňovat jakoukoli výpověď, prohlášení nebo reklamu, pokud jde o prodej nebo pronájem bytu, který naznačuje jakoukoli preferenci, omezení nebo diskriminaci o rase, barvě, náboženství, pohlaví, zdravotním postižení, rodinném stavu nebo národním původu nebo o úmyslu učinit takové preference, omezení nebo diskriminaci ". Místní zákony často rozšiřují antidiskriminační zákon na další chráněné třídy (např. Sexuální orientaci). Porušení může mít právní důsledky. Úřední místo pro zákon o spravedlivém bydlení.

Oznamte, prosím, diskriminaci bydlení společnosti HUD 1-800-669-9777.

Máte-li podezření, že inzerce reklamy je jakkoli nezákonná, okamžitě na reklamní stránce uveďte zprávu "REPORT IT", abychom ji mohli okamžitě zkontrolovat a / nebo prověřit a odstranit z našich webových stránek.

porušuje jakýkoli patent, obchodní značku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná práva na vlastnictví jakékoli strany nebo obsah, který nemáte právo zpřístupnit na základě jakéhokoli zákona nebo na základě smluvních či fiduciárních vztahů;

odesílat stejný majetek opakovaně do stejné kategorie pro kreslení zásahů;

který používá zavádějící e-mailové adresy nebo nahmatané hlavičky nebo jinak manipulované identifikátory, aby zamaskovali původ obsahu přenášeného prostřednictvím služby;

která obsahuje osobní nebo identifikační informace o jiné osobě bez výslovného souhlasu této osoby;

to je falešné, zavádějící nebo představuje "návnadu a přepínač";

které někdo obtěžuje;

který se skládá z nevyžádané pošty a / nebo phishingových aktivit;

OZNAMOVÁNÍ NÁROKŮ O PORUŠENÍ

Pokud se domníváte, že váš obsah a / nebo vaše osobní údaje byly použity způsobem, který představuje krádež totožnosti nebo jestliže vaše práva k duševnímu vlastnictví byla jinak porušena, informujte nás prosím na adrese:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

Uveďte prosím následující informace, které nám pomohou prohlédnout si nárok:

Reklama na istanbul-real-estate.com, o které tvrdíte, je v rozporu s dostatečnými podrobnostmi, jako je (1) číslo reklamy; (2) umístění; (3) odkaz na stránku reklamy, abychom ji mohli najít na webu;

Vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

Prohlášení od vás, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není povoleno vy, vaším zástupcem nebo zákonem;

Prohlášení, že vy sami prohlašujete za trestné oznámení, že (1) jsou vaše informace přesné a že (2) jste vlastníkem příslušného autorského práva nebo jste oprávněni jednat jménem tohoto vlastníka;

Váš fyzický nebo elektronický podpis.

Po dokončení našeho přezkumu okamžitě odešleme porušování příspěvků.

NO SPAM POLICY

Zasílání spamu v jakékoliv formě nebude tolerováno a uživatelům, kteří poruší TOU, bude zakázáno používat službu.

PŘÍSTUP K AUTORSKÉMU PRÁVU A STRÁNKÁM

Veškerý obsah na těchto stránkách, včetně textu, grafiky, log, ikon tlačítek, obrázků nebo softwaru, je majetkem společnosti MapYu LLC nebo jejích dodavatelů obsahu a je chráněn americkými a mezinárodními zákony o autorských právech.

Roboty a prohledávače povolujeme přístup z určitých vyhledávačů. Nemůžete však využívat dolování dat, roboty, škrábání obrazovky nebo podobné nástroje pro shromažďování a extrahování dat na tomto webu pro vaše neosobní (včetně komerčního) použití. Pokud máte zájem o tento přístup, pošlete nám prosím e-mail.

PŘEDKLÁDÁNÍ OBSAHU TŘETÍCH STRAN

Souhlasíte s tím, že budete v souladu s aktuálními specifikacemi MapYu, abyste mohli řádně zobrazovat a zobrazovat obsah.

MapYu nenese nárok na vlastnictví nebo kontrolu nad jakýmkoli obsahem zaslaným agenty nebo vydavateli třetích stran. Vy, případně třetí osoba, která je poskytovatele licence, uchovává veškerý patent, ochrannou známku a autorská práva k jakémukoli obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte na istanbul-real-estate.com a jste odpovědný za ochranu těchto práv. Odesláním, zveřejněním nebo zobrazováním Obsahu na istanbul-real-estate.com, které mají být dostupné široké veřejnosti, udělujete společnosti MapYu celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou licenci na reprodukci, úpravu, úpravu, publikování a jinak používat, s atributem nebo bez uvedení tohoto obsahu na stránkách istanbul-real-estate.com výhradně za účelem zobrazování, distribuce a propagace služby. Tato licence končí, když je tento obsah smazán z webu, na který jste původně odeslali. MapYu si vyhrazuje právo sdružovat zaslaný obsah, který jste zveřejnili na adrese istanbul-real-estate.com a používat tento obsah v souvislosti s jakoukoli službou, kterou nabízí MapYu. Prohlašujete a zaručujete, že vlastníte veškerá nezbytná práva (včetně jakéhokoli autorského práva, ochranné známky, patentu, publicity nebo jiných práv) v Obsahu.

Odesláním obsahu na istanbul-real-estate.com autorizujete společnost MapYu, aby v souvislosti s autorizovanou distribucí společnosti istanbul-real-estate.com povolila používání vašich ochranných známek, služebních značek, obchodních jmen, proprietárních log, názvů domén a dalších zdrojů nebo obchodních identifikátorů obsahu.

MapYu si vyhrazuje právo kdykoliv a čas od času změnit nebo dočasně nebo trvale ukončit službu (nebo jakoukoli její část) s upozorněním nebo bez upozornění. Souhlasíte, že společnost MapYu neodpovídá vám ani žádné třetí straně za jakékoli změny, pozastavení nebo ukončení služby.

OMEZENÍ SLUŽBY

MapYu nezaručuje službu a nenese odpovědnost za odstranění nebo neukládání Obsahu reklamy. Berete na vědomí, že společnost MapYu může stanovit omezení týkající se používání služby, včetně počtu dnů, kdy bude služba uchovávat obsah, maximální počet a velikost příspěvků, e-mailových zpráv nebo jiného obsahu, který může služba přenášet nebo uložit , a četnost, s jakou můžete službu přistupovat.

UKONČENÍ SLUŽBY

Souhlasíte s tím, že společnost MapYu má podle vlastního uvážení právo (nikoli však povinnost) smazat nebo deaktivovat váš účet, zablokovat vaši e-mailovou adresu nebo adresu IP nebo jinak ukončit přístup k Službě (nebo jakékoli její části) , okamžitě a bez upozornění a odstranit a zlikvidovat jakýkoli obsah v rámci služby z jakéhokoli důvodu, včetně, avšak bez omezení, pokud MapYu věří, že jste jednal v rozporu s písmenem nebo duchem smluvních podmínek. Dále souhlasíte s tím, že společnost MapYu neodpovídá vám ani žádné třetí straně za ukončení vašeho přístupu k Službě. Dále souhlasíte, že se nebudete pokoušet o používání služby po ukončení.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

VÝSLOVNĚ UJISTĚTE A SÚHLASÍTE, ŽE:

  1. 1. VAŠE POUŽÍVÁNÍ istanbul-real-estate.com JE NA VAŠE RIZIKO. WEBOVÉ STRÁNKY MapYu A SLUŽBA JSOU POSKYTOVÁNY VE STÁRU "JAK JSOU" A "JAK JSOU K DISPOZICI". MapYu VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY ADubai druhu, ať výslovných nebo předpokládaných VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ.
  2. 2. MapYu NEZARUČUJE, ŽE (i) daná služba splní vaše požadavky, (ii) Služba bude nepřerušené, včasné, BEZPEČNÝ NEBO BEZCHYBNÝ, (iii) výsledků, kterých lze získané použitím Istanbulu, v reálném estate.com BUDOU PŘESNÉ A SPOLEHLIVÉ, (iv) KVALITA ADubai produkty, služby, informace nebo jiného materiálu nakoupené nebo získané PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY splní Vaše očekávání, a (v) ADubai CHYBY V SOFTWARU BUDOU OPRAVENY .
  3. 3. ADubai Materiál Stahování či jiné získávání PROSTŘEDNICTVÍM POUŽITÍ SLUŽEB provádíte na vlastní riziko A ŽE BUDETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA ADubai poškození počítače SYSTÉMU NEBO ZA ZTRÁTU DAT ZPŮSOBENOU STAŽENÍ ADubai takového materiálu.
  4. 4. ŽÁDNÉ RADY ANI INFORMACE, ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÁ, ZÍSKÁTE OD istanbul-real-estate.com NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY NEZAKLÁDÁ ADubai ZÁRUKU NENÍ výslovně uvedeno podmínek používání.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A ŽE MapYu NEBUDOU VŮČI VÁM ZA ADubai PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ŠKODY ZE ZTRÁTY ZISKU, DOBRÉHO JMÉNA, POUŽITÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT ( AJ KDYŽ MAPY BYY BÝT UPOZORNĚNY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD) VYPLÝVAJÍCÍ Z: (i) POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBY; (ii) Náklady na dodání náhradního zboží a služeb vyplývající z dodávek, údajů, informací nebo služeb, které byly získány nebo získané, nebo přijaté zprávy nebo transakce uskutečněné prostřednictvím nebo ze služby; (iii) NEAUTORIZOVANÝ PŘÍSTUP NEBO ZMĚNY VAŠICH PŘENOSŮ NEBO DAT; (iv) PROHLÁŠENÍ NEBO VÝBĚR ADUBai TŘETÍ STRANY NA SLUŽBU; NEBO (v) ADubai JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE SLUŽBY.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že společnost MapYu, její důstojníci, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, nástupci, zaměstnanci, ředitelé, důstojníci, agenti, poskytovatelé služeb, dodavatelé a zaměstnanci neodškodní a nebudou nárok na žádnou nárok či nárok, včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení a soudních výloh. třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z obsahu, který podáváte, zveřejňujete nebo zpřístupňujete prostřednictvím služby, vašeho používání služby, porušení TOU, porušení jakéhokoli z těchto prohlášení a záruk nebo porušení jakýchkoli práv další.

OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoliv změnit, modifikovat nebo jinak změnit tyto smluvní podmínky. Takové změny nabývají účinnosti okamžitě po jejich vyslání. Musíte pravidelně kontrolovat tuto dohodu, abyste se informovali o všech změnách.

ODCHYLKY A NEDOSTATELNOST PODMÍNKŮ.

Neschopnost společnosti MapYu uplatňovat nebo prosazovat jakékoli právo nebo ustanovení Podmínek použití nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení. Pokud je některý z ustanovení Podmínek užívání shledán soudem příslušné jurisdikce za neplatnou, strany se shodují, že soud by se měl snažit vykonat záměry stran, jak jsou uvedeny v ustanovení, a další ustanovení Podmínek užívání zůstávají v plné síle a účinnosti.

Istanbul Real Estate

představoval

RP1505, UNIQUE DESIGN V UNIQUE AREA Startovní cena $ 134.000

představoval
představoval
představoval

RP2018, město samo o sobě Startovní cena $ 48.000