telefon+44 20 8638 7645 obálka agent@istanbul-real-estate.com

enarazbgzh-CNzh-TWcsfrdeiwhiitjakofaplptruskestrukur
Nenašli jsme žádné výsledky
Moje lokace Předchozí další
Pokročilé vyhledávání
Cena:
Min ($). 0
Max ($). 1,000,000
Pokročilé vyhledávání
Min ($). 0
Max ($). 1,000,000
Ochrana osobních údajů

Jsme velice rádi, že jste projevili zájem o náš podnik. Ochrana dat je zvláště důležitá pro řízení MapYu Stephana Rodemanna. Použití internetových stránek MapYu Stephana Rodemann je možné bez jakýchkoli údajů o osobních údajích; Pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální podnikové služby, může být nutné zpracovávat osobní údaje. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje právní základ pro takové zpracování, obecně získáme souhlas od subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) av souladu se specifickou ochranou údajů jednotlivých zemí předpisy vztahující se na MapYu Stephana Rodemanna. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů chce náš podnik informovat širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou navíc prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informováni o právech, na která mají nárok.

Jako správce MapYu Stephan Rodemann provedl řadu technických a organizačních opatření k zajištění nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Datové přenosy založené na internetu však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu může každý subjekt údajů zdarma předávat osobní údaje prostřednictvím alternativních prostředků, např. Telefonicky.

1. Definice

Prohlášení o ochraně údajů MapYu Stephana Rodemann je založeno na termínech používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost, stejně jako pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, nejprve bychom chtěli vysvětlit použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a) Osobní údaje

  Osobní údaje se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může přímo či nepřímo identifikovat určitý identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, identifikátor online nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzické, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitou této fyzické osoby.

 • b) Subjekt údajů

  Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

 • c) Zpracování

  Zpracování je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou prováděny s osobními údaji, které je deset soubory osobních údajů, či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 • d) Omezení zpracování

  Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

 • e) Profilování

  Prostředky profilování jakékoli formy osobních údajů, které mají být posuzovány a přizpůsobeny osobním údajům, které mají být posuzovány ve vztahu k fyzické osobě, , zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyby.

 • f) Pseudonymizace

  Pseudonymisatio to je zpracování osobních údajů v takovým způsobem, že tyto osobní údaje nebudou za určitý subjekt údajů bez použití dodatečných informací, za předpokladu, že takové dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a je předmětem technických a organizačních opatření nejlepších částí připsat na osobní údaje, které nejsou identifikované nebo identifikovatelné osobě.

 • g) Řidič nebo kontrolor odpovědný za zpracování

  Kontrolor nebo kontrolor odpovědný za zpracování fyzické nebo právnické osoby, veřejného orgánu, agentury nebo jiného subjektu, který sám nebo ve spolupráci s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a způsoby takového zpracování určeny právními předpisy Unie nebo členského státu, správcem nebo zvláštními kritérii, pro které může být jmenování poskytnuto Unií nebo právním řádem členského státu.

 • h) Procesor

  Procesor je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

 • i) Příjemce

  Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje zveřejněny, ať již třetí strany nebo ne. Orgány veřejné moci však mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu a nepovažují se za příjemce; Zpracování těchto údajů těmito veřejnými orgány je podmíněno dodržováním platných pravidel ochrany údajů.

 • j) třetí strana

  Třetí osoba je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo orgán, a druhá osoba je subjektem údajů, správcem, zpracovatelem a osobami, které jsou přímo podřízeny správci nebo zpracovateli.

 • k) Souhlas

  Souhlas subjektu údajů je jakýkoli svobodný, výslovný, informovaný a jednoznačný projevem vůle subjektu údajů, kterou on nebo ona, prohlášením nebo jasným afirmativní akce, znamená souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se to všechno broukat ,

2. Jméno a adresa správce

Kontrolér pro účely obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), jiných zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů:

MapYu Stephan Rodemann

Föhrenweg 11

42489 Wülfrath

Německo

Telefon: + 1 646 5830682

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

Webová stránka: www.istanbul-real-estate.com

3. sušenky

Internetové stránky služby MapYu Stephan Rodemann používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Může být použit jako webový prohlížeč nebo jako webový prohlížeč. Umožňuje vám procházet internetové stránky a servery tak, abyste oddělili jednotlivé prohlížeče od dat. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID cookie.

Díky používání souborů cookie může MapYu Stephan Rodemann poskytnout uživatelům tohoto webu více uživatelsky přívětivých služeb, které by bez nastavení cookie nebyly možné.

Prostřednictvím souborů cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány s ohledem na uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno výše, rozpoznat naše webové stránky uživatelů. Účelem tohoto článku je usnadnit uživatelům využívání našich webových stránek. Webový server používá soubor cookie, který je uložen v uživatelském počítačovém systému. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v online obchodě. Internetový obchod si pamatuje články, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách prostřednictvím používaného internetového prohlížeče a může trvale zakázat nastavení cookies. Dále již nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Jedná se o nejpopulárnější internetové prohlížeče. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookie v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být zcela použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Webová stránka MapYu Stephan Rodemann shromažďuje sérii obecných dat a informací, jestliže daný subjekt nebo automatizovaný systém vyvolá internetovou stránku. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromážděné mohou být (1) typy a verze prohlížečů používané, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) webové stránky, z nichž přístupový systém dosáhne naše webové stránky (tzv. Referrers), (4) (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) jakékoli jiné podobné údaje a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných dat a informací MapYu Stephan Rodemann nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou zapotřebí (1), aby obsah našeho webu správně publikovali (2) optimalizovat obsah našich webových stránek a jejich inzerce (3) zajišťují dlouhodobou životaschopnost našich informačních systémů a webových technologií a (4) poskytují donucovacím orgánům informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto MapYu Stephan Rodemann analyzuje statisticky shromážděné údaje a informace s cílem zvýšit ochranu dat a zabezpečení dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Registrace na našich webových stránkách

Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na webových stránkách správce údajů s uvedením osobních údajů. Které osobní údaje jsou přenášeny do regulátoru, jsou určeny příslušnou vstupní maskou použitou pro registraci. Osobní údaje zadané uživatelem jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro interní použití. Řídící osoba může požádat o převod na jeden nebo více procesorů (např. Balíková služba), která rovněž používá osobní údaje pro interní účely, které lze přiřadit kontrolorovi.

Registrováním na webových stránkách se používá adresa IP přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP). To je jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb av případě nutnosti umožnit vyšetřování spáchaných trestných činů. Uložení těchto údajů je nezbytné pro zajištění regulátoru. Tyto údaje nejsou předávány třetí osobě, pokud neexistuje zákonná povinnost předávat údaje, nebo pokud přenosy slouží k trestnímu stíhání.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným uvedením osobních údajů má umožnit správci poskytnout obsah nebo služby subjektu údajů. Registrované osoby mohou kdykoli změnit osobní údaje,

Správce údajů bude co nejdříve uložen u subjektu údajů. Dále správce údajů upraví nebo vymaže osobní údaje na žádost nebo označení subjektu údajů, pokud neexistují povinné povinnosti skladování. V tomto ohledu jsou v tomto ohledu k dispozici dotyčné osoby jako kontaktní osoby.

6. Předplatné do našich informačních bulletinů

Na webových stránkách MapYu Stephan Rodemann se uživatelům poskytuje možnost přihlásit se k odběru informačního bulletinu našeho podniku. Vstupní maska ​​použitá pro tento účel určuje, jaké osobní údaje jsou přenášeny, stejně jako když je zpravodaj objednáván od správce.

MapYu Stephan Rodemann pravidelně informuje své zákazníky a obchodní partnery prostřednictvím informačního bulletinu o podnikových nabídkách. Podnikový informační bulletin může být přijat pouze subjektu údajů, jestliže (1) má subjekt s platnou e-mailovou adresou a (2) registruje subjekty údajů pro zasílání bulletinů. Potvrzovací e-mail bude zaslán na e-mailovou adresu registrovanou subjektem údajů poprvé za účelem zasílání bulletinů z právních důvodů v postupu dvojího volby. Tento potvrzovací e-mail slouží k prokázání, zda je majitel e-mailové adresy jako subjekt údajů oprávněn přijímat informační bulletin.

Při registraci ukládáme také adresu IP počítačového systému přiděleného poskytovatelem internetových služeb (ISP) a používanou datovým centrem v době registrace, stejně jako datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné pro pochopení případného zneužití e-mailové adresy subjektu údajů k pozdějšímu datu a slouží účelu právní ochrany správce.

Osobní údaje jsou shromažďovány jako součást informačního bulletinu. Účastníci zpravodaje mohou být navíc upozorněni e-mailem, pokud je to nezbytné pro provoz informační služby nebo registraci, nebo v případě změny technických podmínek. Nebude žádný přenos osobních údajů shromážděných prostřednictvím zpravodajské služby třetím stranám. Předplatné našeho informačního bulletinu může být kdykoli ukončeno subjektem údajů. Souhlas s uložením osobních údajů, který subjekt údajů má pro přepravní zpravodaj, může být kdykoli odvolán. Za účelem odvolání souhlasu se v každém zpravodaji nachází odpovídající odkaz. Také je možné zaslat e-mailovou zprávu kdykoli.

7. Newsletter tracking

Newsletter MapYu Stephan Rodemann obsahuje tzv. Sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika vložená do takových e-mailů, které jsou odesílány ve formátu HTML, který umožňuje záznam a analýzu souborů protokolu. To umožňuje statistickou analýzu úspěchu nebo neúspěchu online marketingových kampaní. Na základě vloženého sledovacího pixelu může MapYu Stephan Rodemann zjistit, zda a kdy byl předmět dat otevřen e-mailem, a které odkazy v e-mailu vyvolaly subjekty údajů.

Takové osobní údaje shromážděné v měřicích pixelech obsažených v bulletinech jsou ukládány a analyzovány správcem, aby optimalizovaly zasílání zpravodaje a aby obsah budoucích zpravodaje lépe přizpůsobili zájmům subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předány třetím osobám. Subjekty údajů mají kdykoli právo zrušit příslušné samostatné prohlášení o souhlasu vydaného postupem dvojího volby. Po zrušení budou tyto osobní údaje vymazány správcem. MapYu Stephan Rodemann automaticky považuje odvolání z přijetí zpravodaje za zrušení.

8. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Webové stránky MapYu Stephan Rodemann obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší firmou i přímou komunikaci s námi, která obsahuje také obecnou adresu tzv. Elektronické pošty (e-mailové adresy). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje přenášené subjektem údajů se automaticky uloží. Takové osobní údaje předávané subjektu údajů na dobrovolném základě správci údajů jsou uchovávány za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

9. Rutinní vymazávání a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání nebo pokud to dává evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci tolerována.

Pokud se nepoužije účel uskladnění nebo pokud evropský zákonodárce nebo jiný příslušný zákonodárce předepsal dobu uchovávání, osobní údaje jsou běžně blokovány nebo vymazány v souladu s právními požadavky.

10. Práva subjektu údajů
 • a) Právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů by měl mít právo být informován evropským zákonodárcem. Pokud si subjekt údajů přeje využívat tohoto práva na potvrzení, může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance správce.

 • b) Právo na přístup

  Každý subjekt údajů by měl mít právo přístupu k informacím evropského zákonodárce o svých osobních údajích uložených kdykoli a kopii těchto informací. Dále evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

  • účely zpracování;
  • kategorie dotyčných osobních údajů;
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zveřejněny osobní údaje, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;
  • pokud je to možné, předpokládané období, za které budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období;
  • V tomto článku navrhujeme novou metodiku zpracování osobních údajů.
  • existence práva podat stížnost u orgánu dozoru;
  • kde osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů;
  • existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedené v článku 22 (1) a (4) HDP je a alespoň v těch případech, smysluplné informace o algoritmu, stejně jako význam a předpokládané Důsledky takové zpracování pro subjekt údajů.

  Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o vhodných ochranných opatřeních týkajících se převodu.

  Pokud si subjekt údajů přeje využívat tohoto práva přístupu, může se kdykoli obrátit na každého zaměstnance správce.

 • c) Právo na opravu

  Každý subjekt údajů by měl mít právo získat od evropského zákonodárce bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na neúplné osobní údaje, a to včetně dodatečného prohlášení.

  Pokud si subjekt údajů přeje vykonávat toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance správce.

 • d) Právo na vymazání (právo na zapomenutí)

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce výmaz osobních údajů týkajících se hučení To vše bez zbytečného odkladu, a řídící musí mít povinnost vymazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, kde jeden z následujících důvodů platí, pokud zpracování není nutné:

  • Osobní údaje jsou zpracovány nebo jinak zpracovávány.
  • Subjekt údajů odvolá souhlas s tím, který je zpracování založeno dle bodu (a) článku 6 (1) z HDP je, že bod (a) článku 9 (2) z HDP, a pokud neexistuje jiný právní důvod pro zpracování.
  • Subjekt údajů má námitky proti zpracování v souladu s článkem 21 (1) HDP je a neexistují žádné naléhavé legitimní důvody pro zpracování, jedná se o údaje, které jsou předmětem námitky proti zpracování v souladu s článkem 21 (2) HDP je.
  • Osobní údaje byly protiprávně zpracovány.
  • Osobní údaje musí být v souladu s právním závazkem Unie nebo právním řádem členského státu, kterému podléhá správce.
  • Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k informačním službám služeb společnosti uvedených v článku 8 (1) GDPR.

  Pokud se použije jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o vymazání osobních údajů uložených v MapYu Stephan Rodemann, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti MapYu Stephan Rodemann okamžitě zajistí, aby byla žádost o vymazání okamžitě dodržena.

  Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je podle článku 17 (1) povinen vymazat osobní údaje, správce, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení, učiní přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní kteří zpracovávají osobní údaje, které subjekt údajů vyžádal vymazáním jakýchkoli odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopírování nebo replikace, pokud se zpracování nevyžaduje. Zaměstnanci společnosti MapYu Stephan Rodemann zajistí v jednotlivých případech nezbytná opatření.

 • e) Právo na omezení zpracování

  Každý subjekt údajů má právo získat od evropského zákonodárce, aby obdržel omezení zpracování zpracovatele, pokud platí některá z těchto skutečností:

  • Přesnost osobních údajů zpochybňuje subjekt údajů, a to po dobu, která umožňuje kontrolorovi ověřit přesnost osobních údajů.
  • Zpracování je nezákonné a subjekt údajů je proti osobním údajům a požadavkům.
  • Správce již není požadován pro účely zpracování, ale vyžadují, aby byly údaje vytvořeny pro vytvoření, výkon nebo obranu právních nároků.
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle článku 21 (1) GDPR, dokud nebude ověřeno oprávněné důvody správce, aby převzalo odpovědnost subjektu údajů.

  Je-li splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů chce požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených MapYu Stephan Rodemann, může se kdykoli obrátit na každého zaměstnance správce. Zaměstnanec MapYu Stephan Rodemann zajistí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost dat

  Každý subjekt údajů by měl mít právo být chráněn evropským zákonodárcem, přijímat osobní údaje, On nebo ona bude mít právo předávat tyto údaje do jiného řadiče bez překážek z řídící jednotky, ke kterým byly poskytnuty osobní údaje, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle písmene (a) článku 6 (1) z HDP je jeden bod (a) článku 9 (2) z HDP je, že je na základě smlouvy podle písmene (b) článku 6 (1) z HDP, a zpracování se provádí za použití automatizovaných prostředků, dokud Úkolem je provést úkol řízeným způsobem.

  Furthermor se při výkonu pocit, že je v pořádku, aby přenositelnost údajů v souladu s článkem 20 (1) HDP je subjekt údajů má právo na to, aby osobní údaje předané Eorope z jednoho regulátoru do druhého, pokud je to technicky proveditelné a při tom není nepříznivě ovlivňují práva a svobody ostatních.

  Pro uplatnění práva na přenositelnost dat může dotyčná osoba kdykoli kontaktovat každého zaměstnance MapYu Stephana Rodemanna.

 • g) Právo na námitku

  Každý subjekt údajů má právo být chráněn evropským zákonodárcem s ohledem na důvody, ) článku 6 (1) GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  MapYu Stephan Rodemann nebudou dále zpracovávat osobní údaje v případě námitek, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo pro vznik, výkon nebo obranu právní nároky.

  Pokud MapYu Stephan Rodemann zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro takový marketing. To se týká profilování, pokud se týká takového přímého marketingu. Pokud subjekt údajů nenávidí společnost MapYu Stephan Rodemann k zpracování pro účely přímého marketingu, MapYu Stephan Rodemann již nebude zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

  Subjekt údajů má navíc právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho nebo jí týká MapYu Stephan Rodemann pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 (1) GDPR, pokud zpracování není nezbytné pro plnění úkolu provedeného z důvodů veřejného zájmu.

  Pro uplatnění práva vznášet námitky může subjekt údajů kontaktovat každého zaměstnance MapYu Stephana Rodemanna. Dotčená osoba je navíc v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti bezplatná a bez ohledu na směrnici 2002 / 58 / ES využívá své právo vznést námitky automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

 • h) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

  Každý subjekt údajů by měl mít právo na rozhodnutí na základě rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky. (1) není vydáván právními předpisy Unie nebo členského státu, kterým podléhá správce a na které se rovněž vztahuje (2) (3) není založen na výslovném souhlasu subjektu údajů.

  Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, MapYu Stephan Rodemann provede vhodná opatření ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň právo na získání lidského zásahu ze strany správce, vyjádření jeho názoru a napadnutí rozhodnutí.

  Pokud si subjekt údajů přeje vykonávat práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance MapYu Stephana Rodemanna.

 • i) Právo odebrat souhlas s ochranou údajů

  Každý subjekt údajů by měl mít právo obdržet evropskou legislativu, aby kdykoli odvolal svůj souhlas se svými osobními údaji.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo odvolat souhlas, může se kdykoli obrátit na zaměstnance MapYu Stephana Rodemanna.

11. Ustanovení o ochraně údajů týkajících se používání a používání Facebooku

Na této webové stránce má řadič integrované komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místem pro společenské setkání na internetu, což je online komunita, která umožňuje uživatelům komunikovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožnit internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociálních sítí zahrnout soukromé profily, nahrát fotky a síť prostřednictvím požadavků přátel.

Operační společnost je společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy. Pokud žijete ve Spojených státech nebo Kanadě, řídí se společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, přístav Grand Canal, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je ovládána řadičem a do které byla integrována součást Facebook (pluginy na Facebooku), je webový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzváni ke stažení zobrazení příslušné složky Facebooku z Facebooku prostřednictvím komponenty Facebook. Přehled všech plug-inů na Facebooku je přístupný pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Během tohoto technického postupu je Facebook upozorněn na to, na jaké konkrétní podstránce našeho webu byl subjekt údajů navštíven.

Pokud je subjekt údajů přihlášen ve stejnou dobu na Facebooku, Facebook zjistí každou výzvu na našich webových stránkách. stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Facebook a přidruženy k příslušnému účtu Facebook subjektu údajů. Pokud je subjekt údajů kliknut na jedno z tlačítek Facebook integrovaných na našich webových stránkách, např. Tlačítko "Líbí se" nebo pokud údaje předkládají komentář, pak Facebook shoduje tyto informace s osobním Facebookem osobní údaje.

Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponenty Facebook informace o návštěvě na našich webových stránkách subjektem údajů, který je přihlášen současně na Facebooku. K tomu dochází bez ohledu na to, zda je daný subjekt kliknut na komponentu Facebook nebo nikoli. Pokud je takový přenos informací na Facebook, není pro subjektu údajů žádoucí, pak mu může zabránit odhlásit se ze svého účtu na Facebooku.

Návod na ochranu údajů zveřejněný společností Facebook, který je k dispozici na adrese https://facebook.com/about/privacy/, poskytuje informace o sběru, zpracování a používání osobních údajů prostřednictvím Facebooku. Kromě toho je vysvětleno, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Navíc jsou k dispozici různé možnosti konfigurace, které umožňují odstranění přenosu dat na Facebook. Tyto aplikace mohou subjekt údajů použít k odstranění přenosu dat na Facebook.

12. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Na této webové stránce má správce integrovaný komponent Google Analytics (s funkcí anonymizátoru). Služba Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Webová analýza je sběr, shromažďování a analýza dat. Služba pro analýzu webu shromažďuje mimo jiné údaje o webových stránkách, z nichž pochází (tzv. Referrer), které podstránky byly navštíveny, nebo o tom, jak často a jak dlouho byla zobrazena podstránka. Webová analýza se používá hlavně pro optimalizaci webové stránky a pro analýzu nákladů a přínosů internetové reklamy.

Operátorem komponenty Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy.

Pro analýzu webových stránek pomocí služby Google Analytics používá kontrolér aplikaci "_gat.anonymizeIp". Pomocí této aplikace je adresa IP internetového připojení subjektu údajů zkrácena společností Google a anonymizována při přístupu na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu do Evropského hospodářského prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat provoz na našich webových stránkách. Společnost Google používá shromážděná data a informace, aby vám pomohla s vaším časem využít co nejvíce času a poskytneme vám informace o našich službách.

Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. S nastavením cookie je Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Jedná se o velmi užitečný nástroj, který umožňuje vyhledávat na Internetu nejaktuálnější informace na internetu. Součást Google Analytics pro účely online inzerce a vypořádání provizí společnosti Google. Během tohoto kurzu se dozvíte o výhodách podniku, jako je například adresa IP subjektu údajů, která slouží společnosti Google mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a kliknutí a k vytvoření provize.

Soubor cookie slouží k ukládání osobních údajů, jako je doba přístupu, umístění, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv. Při každé návštěvě na našich internetových stránkách budou takové osobní údaje, včetně adresy IP přístupu k internetu využívané subjektem údajů, předány Spojeným státům americkým. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje předat třetí straně.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, zabránit nastavení cookies kdykoli pomocí příslušného použitého webového prohlížeče, a tak trvale popřít nastavení souborů cookie. Google Analytics je webový prohlížeč, který vám umožňuje prohlížet, upravovat, Soubory cookie, které Google Analytics již používá, mohou být navíc kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitky proti sbírce dat generovaných službou Google Analytics, které souvisejí s používáním těchto webových stránek, jakož i se zpracováním těchto údajů společností Google a šancí vyloučit takové údaje . Za tímto účelem musí subjekt údajů stáhnout pod odkazem prohlížeč doplněk https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalujte jej. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím jazyka JavaScript, že veškerá data a informace o návštěvách internetových stránek nemusí být do služby Google Analytics přenášena. Instalace doplňků prohlížeče se považuje za námitku společnosti Google. Je-li systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, naformátován nebo nově nainstalován, musí subjekt údajů přeinstalovat doplňky prohlížeče, aby zakázal službu Google Analytics. Pokud byl doplněk prohlížeče odinstalován subjektem údajů nebo jinou osobou, která je přiřazena ke své oblasti působnosti nebo je zakázána, je možné provést opětovnou instalaci nebo opětovnou aktivaci doplňků prohlížeče.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google mohou být získána v části https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a pod http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Služba Google Analytics je dále vysvětlena pod následujícím odkazem https://www.google.com/analytics/.

13. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby Google+

Na tomto webu správce integroval tlačítko Google+ jako součást. Google+ je tzv. Sociální síť. Sociální síť je společenské místo pro setkání na internetu, což je on-line komunita, která obvykle umožňuje uživatelům komunikovat a interagovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožnit internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Služba Google+ umožňuje uživatelům sociální sítě zahrnout vytváření soukromých profilů, nahrát fotky a síť prostřednictvím požadavků přátel.

Operační společností Google+ je společnost Google Inc., Amphitheatre 1600 Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY.

Při každém vyvolání na jednu z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce a na kterém je integrováno tlačítko Google+, internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky stáhne zobrazení odpovídajícího Tlačítko Google+ Google prostřednictvím příslušné komponenty tlačítka Google+. Během tohoto technického postupu je společnost Google informována o tom, jakou konkrétní podstránku webu navštívil subjekt údajů. Podrobnější informace o Google+ jsou k dispozici v části https://developers.google.com/+/.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně se službou Google+, společnost Google při každém vyvolání na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu svého pobytu na naší internetové stránce rozpoznává, jaké konkrétní podstránky našeho Na internetovou stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace se shromažďují pomocí tlačítka Google+ a služba Google jej odpovídá s příslušným účtem Google+ přidruženým k subjektu údajů.

Pokud dotyčná osoba klikne na tlačítko Google+ integrované na našich webových stránkách a vydá doporučení 1 Google+, pak Google přidělí tyto informace osobnímu účtu Google+ subjektu údajů a ukládá osobní údaje. Společnost Google ukládá doporučení 1 služby Google+ subjektu údajů a zpřístupňuje jej veřejnosti v souladu s podmínkami a podmínkami přijatými subjektem údajů v tomto ohledu. Následně doporučení 1 služby Google+ dané subjektem údajů na této webové stránce společně s dalšími osobními údaji, jako je název účtu Google+ používaný subjektem údajů a uloženou fotografií, je uloženo a zpracováno v jiných službách Google, jako je vyhledávač výsledky vyhledávače Google, účet Google subjektu údajů nebo na jiných místech, např. na internetových stránkách nebo ve vztahu k reklamám. Google je také schopen spojit návštěvu s těmito webovými stránkami s dalšími osobními údaji uloženými na Googlu. Společnost Google dále zaznamenává tyto osobní informace s cílem zlepšit nebo optimalizovat různé služby Google.

Prostřednictvím tlačítka Google+ získává společnost Google informace o tom, že subjekt údajů navštívil naši webovou stránku, pokud je subjekt údajů v době vyzvednutí na našich webových stránkách přihlášen do služby Google+. K tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne nebo klepne na tlačítko Google+.

Pokud dotyčná osoba nechce předat osobní údaje společnosti Google, může před takovým přenosem zabránit tak, že se odhlásí ze svého účtu Google+, než zavolá na naše webové stránky.

Další informace a ustanovení o ochraně údajů společnosti Google mohou být získána v části https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Další odkazy od společnosti Google o tlačítku Google+ 1 lze získat v sekci https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

14. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání LinkedIn

Řídicí jednotka obsahuje na této webové stránce komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn je webová sociální síť, která umožňuje uživatelům s existujícími obchodními kontakty se připojit a vytvářet nové obchodní kontakty. Více než 400 registrovaných lidí ve více než zemích 200 používá LinkedIn. LinkedIn je tedy v současné době největší platformou pro obchodní kontakty a jednou z nejnavštěvovanějších webových stránek na světě.

Provozovatelem společnosti LinkedIn je společnost LinkedIn Corporation, společnost 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SPOJENÉ STÁTY. Pokud jde o záležitosti týkající se ochrany soukromí mimo Spojené státy, zodpovídá společnost LinkedIn Ireland, otázka ochrany osobních údajů, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je provozována řídicí jednotkou a na které byla integrována součást LinkedIn (plug-in typu LinkedIn), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzváni ke stažení zobrazení příslušné komponenty LinkedIn společnosti LinkedIn. Další informace o modulu plug-in společnosti LinkedIn naleznete pod https://developer.linkedin.com/plugins. Během tohoto technického postupu získává společnost LinkedIn znalosti o tom, jakou konkrétní podstránku webové stránky navštívil subjekt údajů.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně na LinkedIn, LinkedIn zjistí při každém vyvolání na našich webových stránkách subjektem údajů - a po celou dobu trvání pobytu na naší internetové stránce - kterou konkrétní podstránku našeho internetu stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty LinkedIn a přidruženy k příslušnému účtu LinkedIn subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek LinkedIn integrovaných na našich webových stránkách, LinkedIn přidělí tyto informace osobnímu účtu uživatele LinkedIn subjektu údajů a uloží osobní údaje.

LinkedIn obdrží informace prostřednictvím komponenty LinkedIn, které subjekt údajů navštívil na našich webových stránkách, za předpokladu, že dotyčná osoba je při přihlášení na našich webových stránkách přihlášena na LinkedIn. K tomu dochází bez ohledu na to, zda daná osoba klikne na tlačítko LinkedIn nebo nikoli. Pokud takový přenos informací na LinkedIn není pro subjektu údajů žádoucí, pak mu to může zabránit odhlášením ze svého účtu LinkedIn předtím, než se zavolá na naši webovou stránku.

LinkedIn poskytuje pod https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnost odhlásit se od e-mailových zpráv, SMS zpráv a cílených reklam, stejně jako možnost spravovat nastavení reklam. LinkedIn také používá pobočky jako Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame. Nastavení takových souborů cookie může být zakázáno v části https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Platné zásady ochrany osobních údajů pro LinkedIn jsou k dispozici v části https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Cookie Policy LinkedIn je k dispozici v sekci https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

15. Ustanovení o ochraně údajů týkajících se používání a používání služby Twitter

Na této webové stránce má kontrolér integrované součásti Twitteru. Twitter je vícejazyčný, veřejně přístupné mikroblogovací službu, na které mohou uživatelé zveřejňovat a šířit takzvané ‚tweety‘ například krátkých textových zpráv, které jsou omezeny pouze na 280 znaky. Tyto krátké zprávy jsou k dispozici všem, včetně těch, kteří nejsou přihlášeni ke službě Twitter. Tweety se také zobrazují uživatelům. Nasledovateli jsou další uživatelé Twitter, kteří sledují tweety uživatele. Dále vám Twitter umožňuje oslovit široké publikum prostřednictvím hashtagů, odkazů nebo retweetů.

Operační společnost Twitter je Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SPOJENÉ STÁTY.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je provozována řídicí jednotkou a na které byla integrována součást Twitter (tlačítko Twitter), se automaticky zobrazí výzva k prohlížení internetového prohlížeče v systému informačních technologií subjektu údajů ke stažení zobrazení příslušné komponenty Twitter Twitter. Další informace o tlačítkách Twitter jsou k dispozici v sekci https://about.twitter.com/de/resources/buttons. V průběhu tohoto technického postupu společnost Twitter získává informace o tom, jakou konkrétní podstránku webové stránky návštěvník údajů navštívil. Smyslem integrace komponenty Twitter je opětovné přenos obsahu tohoto webu, který umožní uživatelům představit tuto webovou stránku digitálnímu světu a zvýšit počet návštěvníků.

Pokud je subjekt údajů přihlášen ve stejnou dobu na Twitteru a Twitteru, dejte nám vědět. návštěvou subjektu údajů. Tyto informace jsou shromažďovány na komponentě Twitter a přidruženy k příslušnému účtu Twitter. Pokud je subjekt údajů kliknut na jedno z tlačítek Twitter integrovaných na našich webových stránkách, Twitter je přidělen těmto osobním informacím.

Twitter vám pomůže najít správné informace na vašem webu. Je to skvělé místo pro začátek. K tomu dochází bez ohledu na to, zda daná osoba klikne na součást Twitter nebo ne. Pokud nemáte účet Twitter, můžete tak učinit tak, že se přihlásíte do účtu Twitter před tím, než zavoláte.

Příslušná ustanovení týkající se ochrany dat na webu Twitter jsou přístupná pod https://twitter.com/privacy?lang=en.

16. Ustanovení o ochraně údajů týkajících se aplikace a používání služby YouTube

Na této webové stránce má správce integrované komponenty YouTube. YouTube je internetový video portál, který umožňuje vydavatelům videa bezplatně nastavovat videoklipy a ostatní uživatele. Služba YouTube vám umožňuje publikovat všechny druhy videí, abyste měli přístup k plným filmům a televizním přenosům, stejně jako k hudebním videím, přívěsům a videím vytvořeným uživateli prostřednictvím internetového portálu.

Provozovatelem společnosti jsou společnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SPOJENÉ STÁTY. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY.

Při každém vyvolání na jednu z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je provozována řídicí jednotkou a na které byla integrována součást YouTube (YouTube video), se automaticky zobrazí výzva k prohlížení internetového prohlížeče v systému informačních technologií subjektu údajů stahování zobrazení příslušné komponenty YouTube. Další informace o YouTube můžete získat v sekci https://www.youtube.com/yt/about/en/. V průběhu tohoto technického postupu YouTube a Google získávají informace o tom, jakou konkrétní podstránku našich stránek navštívil subjekt údajů.

Pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube, služba YouTube rozpozná každou výzvu na podstránku, která obsahuje video YouTube, která konkrétní podstránku našich stránek navštívil subjekt údajů. Tyto informace shromažďují YouTube a Google.

YouTube a Google obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informace o tom, že data byla navštívena na našich webových stránkách, K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na video YouTube nebo ne. Máte-li účet YouTube, nebudete moci přijímat data z účtu YouTube. Účet YouTube je nutností pro vás.

Ustanovení o ochraně osobních údajů YouTube, která jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnostmi YouTube a Google.

17. Způsob platby: ustanovení o ochraně dat týkajících se používání PayPal jako platebního procesoru

Na této webové stránce má řadič integrované komponenty PayPal. PayPal je poskytovatel platebních služeb online. Platby jsou zpracovány prostřednictvím takzvaných účtů PayPal, které představují virtuální soukromé nebo obchodní účty. PayPal je také schopen zpracovat virtuální platby prostřednictvím platebních karet, pokud uživatel nemá účet PayPal. Účet PayPal je spravován prostřednictvím e-mailové adresy, a proto neexistují klasické čísla účtů. Služba PayPal umožňuje spouštět on-line platby třetím stranám nebo přijímat platby. Služba PayPal také přijímá funkce správce a nabízí služby pro ochranu kupujících.

Evropskou provozní společností společnosti PayPal je společnost PayPal (Evropa) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lucembursko, Lucembursko.

Pokud subjekt údajů při objednávce zvolí jako platební volbu v online obchodě "PayPal", automaticky předáváme údaje subjektu údajů do PayPal. Výběrem této možnosti platby subjekt údajů souhlasí s přenosem osobních údajů požadovaných pro zpracování plateb.

Osobní údaje předávané službě PayPal jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, adresa IP, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiná data potřebná pro zpracování plateb. Zpracování kupní smlouvy také vyžaduje takové osobní údaje, které jsou v souvislosti s příslušnou objednávkou.

Předávání údajů je zaměřeno na zpracování plateb a předcházení podvodům. Kontrolér převede osobní údaje do PayPal, zejména pokud je poskytnut oprávněný zájem o přenos. Osobní údaje vyměňované mezi PayPal a správcem za zpracování dat budou předávány prostřednictvím PayPalu agenturám pro ekonomickou úvěr. Tento přenos je určen pro kontroly totožnosti a bonity.

PayPal v případě potřeby předá osobní údaje přidruženým subjektům a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro plnění smluvních závazků nebo pro zpracování dat v objednávce.

Subjekt údajů má možnost kdykoli od společnosti PayPal odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání nemá žádný vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány v souladu s (smluvním) zpracováním plateb.

Platná ustanovení týkající se ochrany údajů služby PayPal mohou být získána v části https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

18. Právní základ pro zpracování

Umění. 6 (1) svítí. GDPR slouží jako právní základ pro zpracování operací, pro které získáváme souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, ke které je subjekt údajů smluvní stranou, jako je například případ, kdy jsou operace zpracování zboží nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby, je zpracování na základě článku 6 (1) svítí. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich výrobků nebo služeb. Je naše společnost předmětem právní povinnosti, kterou je třeba zpracovávat osobní údaje, např. Pro plnění daňových povinností, zpracování je založeno na čl. 6 (1) svítí. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by bylo například v případě, že by návštěvník v naší společnosti byl zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Zpracování by bylo založeno na čl. 6 (1) svítí. d GDPR. Nakonec zpracování operací může být založeno na článku 6 (1). f GDPR. Tento právní základ se používá ke zpracování operací, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy tyto zájmy převyšují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Tyto operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že lze předpokládat legitimní zájem, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod 47 věty 2 GDPR).

19. Legitimní zájmy sledované správcem nebo třetí osobou

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 (1), který je zapsán. f GDPR je náš legitimní zájem o naše podnikání ve prospěch blahobytu našich zaměstnanců a akcionářů.

20. Doba, po kterou budou uloženy osobní údaje

Kritériem pro určení doby uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí této lhůty se odpovídající údaje běžně odstraňují, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy.

21. Poskytování osobních údajů jako statutární nebo smluvní požadavek; Požadavek na uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí takových údajů

Ujasňujeme si, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňovými předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních ustanovení (např. Informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nezbytné uzavřít smlouvu, že subjekt údajů nám poskytne osobní údaje, které musí následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, když naše společnost uzavře smlouvu s ním. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouva s osobou údajů nemohla být uzavřena. Před tím, než subjekt údajů poskytne osobní údaje, musí subjekt údajů kontaktovat každého zaměstnance. Zaměstnanec objasňuje subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobních údajů data.

22. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Najít vlastnosti

 • Základní informace
 • ($). 0
  ($). 1,000,000
 • Pokročilé vyhledávání

Istanbul Real Estate

představoval

RP1786, JEŠÍ NASTAVENÍ ISTANBULU Startovní cena $ 323.500

představoval

RP2405, ALL WITHIN ONE Startovní cena $ 74.500

MÁME DOBRÝ A VÁŽNÝ PORTFOLIÍ VLASTNICTVÍ V ISTANBULU A TURECKU

Poskytujeme našim klientům solidní služby s našimi dlouholetými zkušenostmi s investováním do zámoří 15. Naši konzultanti jsou experty na nemovitosti a velmi efektivně spolupracují se zahraničními klienty, zejména ze zemí Středního východu. S našimi spolehlivými a místními znalostmi je náš tým připraven pomoci vám najít nejlepší investice do Istanbulu a Turecka. Naším cílem je být vaším partnerem řešením all-in-one.

Některé reference od našich klientů

Doufám, že jste dobrý, děkujeme za vaši pohostinnost v Turecku a pomáháme nám s titulem d ...
2019 03--18
Mohamad
Jsem rozhodně vděčný za vaši super kvalitní službu ⯑ Sarmad byl úžasně výdaje ...
2019 03--01
Paní Lina (Kanada)
Děkuji vám za vaši pomoc. Měli jsme skvělé zkušenosti s vámi a Çetinem. ...
2019 02--21
Paní Zarinová (USA)
Všechny informace ...
2019 02--20
Karim Farooqi
Cítila jsem se mezi frienem ...
2019 02--20
Mohammed Naeem

Istanbul Real Estate

Istanbul

IstanbulIstanbul je v posledních letech jedním z nejdůslednějších umělců na investiční scéně. Arabové a Evropané byli ohromeni různorodou povahou města a portfoliem nemovitostí, které uspokojují všechny rozpočty a ...

Istanbul Investment

V nedávných informacích zveřejněných tureckým statistickým institutem společnost 2017 zaznamenala růst počtu nákupů nemovitostí v celé zemi.

Istanbul Real Estate

Chcete koupit, pronajmout nebo prodat svůj majetek v Istanbulu? Nemovitosti v Istanbulu - Domy, vily, byty k prodeji a pronájmu.Jsme úspěšně pracovat v kvalitní nemovitosti v Istanbulu od 2003 a patří mezi nejvíce ...

Turecké občanství

Turecké občanství podle investičního programu byla zavedena vládou velmi nedávno na 12th leden 2017. V rámci programu Ankara nyní uděluje státní občanství cizincům, kteří kupují nemovitosti v Turecku v hodnotě nejméně $ 1 milionů za ...

Proč byste nás měl vybrat?

Pokud nehovoříte o žádném turečtině, můžete se podívat na naši webovou stránku s důvěrou www.istnabul-real-estate.com pracovat s lidmi, kteří jsou zvyklí na pomoc expátům. Společnosti také zorganizují prohlídku s jedním z jejich poradců, takže můžete skutečně získat ...

Istanbul a Turecko a oblast Gulf